Metoda JIH®

Jižánci vznikli pomocí metody JIH® a také díky metodě JIH®. My, všechny tři autorky, jsme se potkaly právě na kurzu pro kouče-terapeuty této jedinečné techniky osobního rozvoje a práce s energií a emocemi. Ale co to vlastně je?

Metoda JIH® (Jasné Informace Hned - emočním naciťováním) je metoda osobního rozvoje a současně životní styl opřený o vnímání a zpracování energií, které ovlivňují náš život - emocí, pocitů, myšlenek a postojů, vlastních stejně jako převzatých. Dokáže zasáhnout do všech oblastí lidského života - ať je to práce, zdraví nebo mezilidské vztahy - a posunout je vpřed.

Autorky metody JIH® Jarka Matušková a Hanka Mokrá.

Metoda vznikla spoluprací autorek Jarky Matuškové a Hanky Mokré. Obě v minulosti pracovaly s jinými technikami sebepoznání. Ale ať už se tyto cesty týkaly více fyzického těla či duše, vždy narážely na jejich nejrůznější limity. Kombinace jejich předchozího nabývání zkušeností, společná komunikace a podpora v rozvoji vnímání, neúnavnost v hledání řešení a odpovědí na otázky nakonec daly za vznik zcela nové technice - rychlejší, hlouběji zasahující, účinněji pomáhající všem - Metodě JIH®.


Koučové - terapeuti metody JIH® využívají dovednost, kterou v sobě máme vlastně všichni - empatii.

Všichni vnímáme nejen to, jak se cítíme my sami, ale i to, jak se cítí lidé kolem nás. Obvykle to ale děláme nevědomě a jen pokud jde o velmi výraznou emoci, zaregistrujeme, že se najednou "cítíme jinak" - vnímáme marnost, když zabředneme do diskuse o politice, vnímáme radost, když se na nás směje malé dítě, nebo vztek, když nám rozčilený kolega vypráví, jaký byl pohovor u vedoucího. Tohle všechno se ale děje neustále, jen v mnohem menších nuancích. Často tak "odžíváme" strachy někoho jiného, aniž bychom si toho byli vědomi. 

A co teprve, kolik z toho, co cítíme skutečně my sami, naší pozornosti uniká! Něco z toho cítit ani nechceme, něco se cítit bojíme, něco cítit ani nemůžeme - ale přesto nás to vše ovlivňuje, řídí naše kroky v jednotlivých oblastech i směřování našeho života jako celku. Kouč metody JIH® dokáže díky své pečlivě proškolené a procvičené empatii zůstat během terapie v "neutrálu", tedy nezatížený vlastními pocity, a plně vnímat energii svého klienta a pomoci mu popsat a rozklíčovat i to, co on sám necítí. Díky pojmenování a pochopení dochází k uvolnění energie a celý systém těla, mysli i duše se vrací do souladu a svého přirozeného nastavení.

Pak přichází čas na aktivní práci klienta, ke které ho kouč vede - vytyčování záměrů a cílů, vědomá volba toho, co a jak bude dál. Při tom se učí využívat své vlastní vnímání coby navigaci, určující, zda je situace, kterou prochází a její nastavení, v souladu s jeho záměry. Zároveň s koučem pracuje i na nastavení upřímné motivace a záměrů plynoucích z potřeb duše, nikoliv ega či rozumu.

I proto říkáme, že je JIH® náš "životní styl" - protože se učíme využívat tyto postupy vždy a všude v našich životech a vnímat je jako proces, který nám neustále otevírá nové dveře a posouvá nás neustále k dalšímu poznání.

Kniha Jižánci vznikla nejen jako jeden z nástrojů a projektů metody JIH®, ale i díky metodě JIH® - úplně stejným procesem, o kterém jsme vám teď vyprávěli. Zakladatelky metody i všichni naši kolegové nás po celou dobu podporovali a pomáhali Jižánkům na svět - moc jim za to děkujeme!


Metoda JIH® a Jižánci

Jižánci tedy vznikli díky metodě JIH® - ale především v její energii i principech. Při čtení pohádek i plnění úkolů je vše nastaveno tak, aby docházelo k pochopení, odstranění bloků a uvolnění energií jak u malých čtenářů, tak u jejich dospělých parťáků, kteří je při čtení knihy doprovází.

Dopřejte si na čtení dostatek času, klid a třeba teplou peřinu k tomu - cokoliv, co ve vás vzbudí pocit pohody, kdekoliv, kde si dovolíte vnímat. Vnímat nejen písmena a slova, ale i to, co je mezi řádky.

Protože věříme, že na život člověk nemá být sám a jedním z principů metody JIH® je sdílení. Považujte tuto cestu tedy za společnou. Pokud si nebudete vědět rady, jsou vám k dispozici koučové metody JIH®, kteří vám pomohou udělat další krok.


Požádejte si o pomoc

nemusíte být na život sami


Seberozvoj a další projekty metodou JIH®

Andělské a archandělské učení I a II
Kurz kreslení pravou a levou hemisférou
Škola života II
Automatická kresba diagnostická
Cvičení přirozeností těla a mysli
Škola pro budoucí kouče metodou JIH
Škola života - škola lidství a hojnosti
Tancem k sobě
Vědomé tvoření vlastní reality

Přidejte se ke sledování Jižánků na Facebooku, Youtube, Instagramu a Pinterestu.